Architektura i osiągnięcia inżynieryjne średniowiecza

Error message

The file could not be created.

Wyzwanie:

Wiele budynków i ciekawych osiągnięć inżynieryjnych nie dotrwało do naszych czasów. Naszym zadaniem było zrekonstruowanie budowanych w średniowieczy obiektów oraz pokazanie technologicznych rozwiązań epoki.

Rozwiązanie:

Dzięki rekonstrukcjom 3D oraz AR (Augmented Reality), czyli rzeczywistości rozszerzonej, odtworzyliśmy obiekty średniowieczne oraz pokazaliśmy zasady ich funkcjonowania.

Efekt:

Cyfrowe rekonstrukcje średniowiecznych budowli o charakterze obronnym oraz obiektów przemysłowych, takich jak: młyny, kanały, mosty, akwedukty, których już dziś nie ma.