Projekt aranżacji plastycznej, merytorycznej oraz autorskich stanowisk interaktywnych wraz ze wskazaniem parametrów urządzeń oraz eksponatów w gablotach dla nowej ekspozycji stałej Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka

Error message

The file could not be created.

Koncepcja aranżacji i wyposażenia ekspozycji stałej Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1b i historii Olsztynka

Wyzwanie:

Placówka ma pełnić funkcję instytucji edukacyjnej, o byłym obozie jenieckim Stalag IB, którego ślady odkryto w okolicy Olsztynka dopiero w 2011 roku. Szacuje się, że w okresie II wojny światowej przebywało w nim 650 tysięcy jeńców, a zmarło około 60 tysięcy z nich. Muzeum ma pełnić także rolę centrum informacyjnego o walorach przyrodniczych, kulturalnych i turystycznych miasta i gminy Olsztynek, które należy do stowarzyszenia miast Cittaslow – Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Powierzchnia sal ekspozycyjnych muzeum obejmuje część południowo-wschodnią poddasza budynku przy ulicy Ratusz 1 w Olsztynku, o powierzchni ponad 300 m².

Rozwiązanie:

We współpracy z Urzędem Miasta i Towarzystwem Przyjaciół Olsztynka, a także historykami i architektem Piotrem Królikiem przygotowaliśmy koncepcję ekspozycji wraz z wizualizacjami 3D obejmującą:
» sformułowanie zakresu tematyczno- historycznego- koncepcja merytoryczna,
» opis układu ekspozycji, opis sekcji i kierunek zwiedzania,
» wytyczne technologiczne dla różnych typów stanowisk interaktywnych i multimedialnych, w tym autorskich stanowisk doświadczalnych wraz ze wskazaniem parametrów urządzeń.
Określiliśmy wyposażenie, w tym eksponatów w gablotach oraz warunki nadania specyficznej atmosfery poszczególnym sekcjom placówki, w tym oświetlenie, tło muzyczne, kolory składające się na projekt aranżacji plastycznej dla nowej ekspozycji stałej Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka.

Efekt:

Scenariusz wystawy obejmował treści eksponowane na: 3 stołach multimedialnych z mapami i interaktywnymi makietami, 9 szczegółowych infokioskach dotykowych, projekcjach i stanowiskach rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) pozwalające obejrzeć m. in.: trójwymiarowy, największy sterowiec świata LZ-129 Hindenburg czy architektoniczny model 3D nieistniejącego, olbrzymiego pomnika Tannenberg – Denkmal, zwanego także mauzoleum Hindenburga. Istotnym elementem projektu było zaproponowanie stworzenia muzealnego Centrum informacji o byłych więźniach Stalagu 1B, które ma być narzędziem naukowym pozwalającym na przeszukiwanie oraz współtworzenie bazy danych o jeńcach obozu Stalag IB Hohenstein. Zarówno informacje zawarte na stronie internetowej jak i na stanowisku pt. „Ściana pamięci” będą tożsame. Ideą jest, aby każdy zwiedzający mógł dodać do bazy danych jakiekolwiek informacje o losach internowanych lub przesłać je przez stronę internetową Muzeum. Wszystkie zweryfikowane informacje są publiczne i ogólnie dostępne, co może pomóc wielu osobom w odnajdywaniu krewnych. Muzeum zostało otwarte w czerwcu 2015 roku.

Nagrody:

W sierpniu 2016 roku Muzeum w Olsztynku zdobyło pierwsze miejsce w plebiscycie organizowanym przez portal kulturaonline.pl na "Najlepsze muzeum multimedialne" walcząc z 37 innymi placówkami z kraju! Przypominamy, że to nasza ekipa stworzyła koncepcję merytoryczną ekspozycji wraz z aranżacją wnętrza, która tak wiernie została odtworzona w placówce. Szczegóły tu: http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/oto-najlepsze-polskie-muze...

muzeum olsztynek 1x2 viska sala 01

muzeum olsztynek 1x3 viska sala 2 dron i widok na ścianę pamięci

muzeum olsztynek 1x2 viska: sala 2 widok na ścianę pamięci, makietę obozu i rekonstrukcję baraku

muzeum olsztynek 1x3 viska: róg sali 1 i dron