Projekt aranżacji plastycznej, merytorycznej oraz autorskich stanowisk interaktywnych wraz ze wskazaniem parametrów urządzeń oraz eksponatów w gablotach dla nowej ekspozycji stałej Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka

Wyzwanie:

Placówka ma pełnić funkcję instytucji edukacyjnej, o byłym obozie jenieckim Stalag IB, którego ślady odkryto w okolicy Olsztynka dopiero w 2011 roku. Szacuje się, że w okresie II wojny światowej przebywało w nim 650 tysięcy jeńców, a zmarło około 60 tysięcy z nich. Muzeum ma pełnić także rolę centrum informacyjnego o walorach przyrodniczych, kulturalnych i turystycznych miasta i gminy Olsztynek, które należy do stowarzyszenia miast Cittaslow – Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Powierzchnia sal ekspozycyjnych muzeum obejmuje część południowo-wschodnią poddasza budynku przy ulicy Ratusz 1 w Olsztynku, o powierzchni ponad 300 m².

Rozwiązanie:

We współpracy z Urzędem Miasta i Towarzystwem Przyjaciół Olsztynka a także historykami i architektem Piotrem Królikiem przygotowaliśmy koncepcję ekspozycji wraz z wizualizacjami 3D obejmującą: » sformułowanie zakresu tematyczno- historycznego, » opis układu ekspozycji, » wytyczne technologiczne dla różnych typów stanowisk interaktywnych i multimedialnych. Określiliśmy wyposażenie, w tym eksponatów w gablotach oraz warunki nadania specyficznej atmosfery poszczególnym sekcjom placówki, w tym oświetlenie, tło muzyczne ekspozycji, kolory etc.

Efekt:

Scenariusz wystawy obejmował treści eksponowane na: 3 stołach multimedialnych z mapami i interaktywnymi makietami, 9 szczegółowych infokioskach dotykowych, projekcjach i stanowiskach rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) pozwalające obejrzeć m. in.: trójwymiarowy, największy sterowiec świata LZ-129 Hindenburg czy architektoniczny model 3D nieistniejącego, olbrzymiego pomnika Tannenberg – Denkmal, zwanego także mauzoleum Hindenburga. Istotnym elementem projektu było zaproponowanie stworzenia muzealnego Centrum informacji o byłych więźniach Stalagu 1B, które ma być narzędziem naukowym pozwalającym na przeszukiwanie oraz współtworzenie bazy danych o jeńcach obozu Stalag IB Hohenstein. Zarówno informacje zawarte na stronie internetowej jak i na stanowisku pt. „Ściana pamięci” będą tożsame. Ideą jest, aby każdy zwiedzający mógł dodać do bazy danych jakiekolwiek informacje o losach internowanych lub przesłać je przez stronę internetową Muzeum. Wszystkie zweryfikowane informacje są publiczne i ogólnie dostępne, co może pomóc wielu osobom w odnajdywaniu krewnych. Muzeum zostało otwarte w czerwcu 2015 roku. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie, szczegóły tu: http://muzeum.olsztynek.pl

Nagrody:

W sierpniu 2016 roku Muzeum w Olsztynku zdobyło pierwsze miejsce w plebiscycie organizowanym przez portal kulturaonline.pl na "Najlepsze muzeum multimedialne" walcząc z 37 innymi placówkami z kraju! Przypominamy, że to nasza ekipa stworzyła koncepcję merytoryczną ekspozycji wraz z aranżacją wnętrza, która tak wiernie została odtworzona w placówce. Szczegóły tu: http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/oto-najlepsze-polskie-muze...