Digitalizacja i terenowe zebranie materiałów merytorycznych do wystawy, przygotowanie wszystkich treści cyfrowych oraz oprogramowanie autorskich aplikacji stanowisk interaktywnych dla dyskretnie multimedialnej wystawy Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

Error message

The file could not be created.

Wyzwanie:

Zostaliśmy zaproszeni do przygotowania wystawy multimedialnej w kompleksie parkowo-pałacowym w Gołotczyźnie koło Ciechanowa. W miejscu tym obecnie mieści się Muzeum Pozytywizmu, oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Dawniej, na przełomie XIX i XX wieku Aleksandra Bąkowska- intelektualista i społecznik o proweniencji szlacheckiej, ufundowała tu szkoły, w trudnych dla polskości czasach zaboru rosyjskiego.

Rozwiązanie:

Wspólnie z etnografem i kuratorką wystawy Panią Ireną Kotowicz-Borowy przygotowaliśmy kilka nowatorskich stanowisk interaktywnych. W oryginalnych wnętrzach “Dworu Aleksandry Bąkowskiej”, “Krzewni”- w której mieszkał Aleksander Świętochowski, czołowy polski pozytywista oraz przeniesionym z Mężenina-Wędłowic “Dworku drobnoszlacheckim” dyskretnie nakreślamy proces przekształcenia drobnej szlachty w warstwę inteligencką. Docieramy do korzeni rodowych, odnajdujemy skoligacenia z Gruzinami, mieszkańcami Litwy, Białorusi czy Ukrainy, którzy pochodzą z terenów Mazowsza. Ożywiliśmy także postaci: Aleksandry Bąkowskiej, Aleksandra Świętochowskiego, Franciszka Rajkowskiego i Jadwigi Dziubińskiej w dyskusji na temat idei pozytywistycznych i pracy u podstaw. Przygotowaliśmy także stanowisko rzeczywistości rozszerzonej, bo to najlepsze medium na pokazanie obiektów architektonicznych i inżynieryjnych, których już nie ma.

Efekt:

W trzech obiektach ekspozycja składa się z kina, interaktywnego drzewa genealogicznego- słuchowiska, księgi szlacheckiej sterującej obrazem, rozmowy ożywionych pozytywistów z portretów, pokazaliśmy przepiękne modele 3D w rzeczywistości rozszerzonej oraz kilka innych niespodzianek. Gołotczyzna to inspirujące miejsce z charakterem, którego atmosferę trzeba poczuć samemu.